• rozmiar czcionki - 0 +

  TERMONIUM dach-podłoga

  [no image]
  • podłogi na gruncie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy normalnych obciążeniach
  • podłogi w systemie ogrzewania podłogowego
  • podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej kon-strukcji
  • podłogi budynków użyteczności publicznej
  • stropodachy pełne, stropy zewnętrzne
  • stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa)
  • tarasy, balkony

  Opis

  Produkt zgodny  z normą  zharmonizowaną EN 13163:2012

  „TERMONIUM dach-podłoga” EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(15)-BS100-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)3

  Są to płyty w kolorze srebrno-szarym o najwyższych parametrach izolacji cieplnej, wyprodukowane na bazie innowacyjnego surowca zawierającego np. grafit, który poprawia właściwości izolacyjne płyt. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: od 10 mm, a następnie co 10 mm. 

  Odkształcenie pełzania przy długotrwałym ściskaniu nie przekracza 2% przy obciążeniu 18 kPa  (1800 kG/m2).

   

  Uwaga

  Nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

  Wykonanie

  Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacją Tech-niczną i Jakości RTQ  ITB-1261/2013 oraz wy-tycznymi zawartymi   w projekcie budowlanym.
  Podstawowe wytyczne wykonania izolacji ter-micznej podłóg i stropów: Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Podłogi  na gruncie wymagają stoso-wania izolacji przeciwwilgociowej (w postaci pod-kładowej papy, folii PE, bitumicznych, wodoroz-cieńczalnych mas uszczelniających). W stropach międzykondygnacyjnych stosowana jest warstwa rozdzielcza w postaci folii PE. Na styku stropu ze ścianą należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany, dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy ukła-dać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżo-wania się styków płyt. Po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) należy rozłożyć folię PE grubości min. 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i pene-trowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych. W przypadku sto-sowania wodnego ogrzewania podłogowego, instalację montuje się odpowiednimi klipsami na płytach, na których jest już rozłożona folia PE. Należy pamiętać, by grubość podkładu (wylewki) zwiększyć o średnicę zewnętrzną rur ogrzewania podłogowego.

  Pakowanie, przechowywanie, transport

  Płyty styropianowe TERMONIUM dach-podłoga są dostarczane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę Producenta i adres zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer specyfikacji technicznej (EN 13163:2012),  kod według tej normy, deklarowane cechy techniczne. Płyty należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych (chronić przed słońcem).

  Dokumenty

  « wstecz
  drukuj mail